VVĮ portfelio apžvalga

Valdymo koordinavimo centras reguliariai rengia apibendrintąsias valstybės valdomų įmonių (VVĮ) ataskaitas, kuriose pateikiami viso Lietuvos VVĮ portfelio duomenys, leidžiantys įvertinti VVĮ veiklos ir finansinius rezultatus per tam tikrą laikotarpį. Kasmet rengiamos penkios apibendrintosios ataskaitos: viena metinė ir keturios ketvirčių ataskaitos.

2014 metų 6 mėnesių VVĮ rezultatai

Pajamos 3 546 mln. litų
Grynasis pelnas 263 mln. litų
Turto rinkos vertė 15 954 mln. litų
Svertas (D/E) 18,1 %
ROE (pask. 12 mėn.) 2,5 %
Darbuotojai 42 tūkst.
VVĮ portfelio apskaičiuota rinkos vertė mlrd. litų
VVĮ portfelio apskaitinė turto vertė mlrd. litų
VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė mlrd. litų

Naujienos

Valstybės valdomų įmonių pelnas pirmąjį 2014 metų pusmetį to... 2014-10-20
Preliminariais, neaudituotais duomenimis, Lietuvos valstybės valdomos įmonės (VVĮ) per pirmą 2014 metų pusmetį uždirbo 262,8 mln. litų normalizuoto grynojo pelno (t. y. grynojo pelno, eliminavus turto...

VVĮ Indeksas

4 439 767 229 Lt

Strateginiai VVĮ projektai

Valdymo ir skaidrumo politika

Apžvelgiamą valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelį sudaro 135 ūkinę komercinę veiklą vykdančių valstybės kontroliuojamų įmonių.

Valdybų nariams

Valdymo koordinavimo centras ieško nepriklausomų valdybos narių.

Įmonių socialinė atsakomybė