VVĮ portfelio apžvalga

Valdymo koordinavimo centras reguliariai rengia apibendrintąsias valstybės valdomų įmonių (VVĮ) ataskaitas, kuriose pateikiami viso Lietuvos VVĮ portfelio duomenys, leidžiantys įvertinti VVĮ veiklos ir finansinius rezultatus per tam tikrą laikotarpį. Kasmet rengiamos penkios apibendrintosios ataskaitos: viena metinė ir keturios ketvirčių ataskaitos.

2014 metų 3 mėnesių VVĮ rezultatai

Pajamos 1 777 mln. litų
Grynasis pelnas 147 mln. litų
Turto rinkos vertė 16 215 mln. litų
Svertas (D/E) 14,9 %
ROE (pask. 12 mėn.) 2,8 %
Darbuotojai 41 tūkst.
VVĮ portfelio apskaičiuota rinkos vertė mlrd. litų
VVĮ portfelio apskaitinė turto vertė mlrd. litų
VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė mlrd. litų

Naujienos

2014-uosius metus valstybės valdomos įmonės pradėjo rekordin... 2014-07-16
Preliminariais, neaudituotais duomenimis, valstybės valdomos įmonės 2014-uosius metus pradėjo rekordiniu pelnu – per pirmąjį 2014 metų ketvirtį uždirbo 146,6 mln. litų normalizuoto grynojo pelno. Tai ...

VVĮ Indeksas

4 399 124 478 Lt

Strateginiai VVĮ projektai

Valdymo ir skaidrumo politika

Apžvelgiamą valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelį sudaro 135 ūkinę komercinę veiklą vykdančių valstybės kontroliuojamų įmonių.

Valdybų nariams

Valdymo koordinavimo centras ieško nepriklausomų valdybos narių.

Įmonių socialinė atsakomybė